Slide background
+
you can add the slider elements into a centered container in full width mode

Vizija, misija, strateginiai tikslai

Vizija: moderni, atvira naujovėms, lanksti,  orientuota į darbo rinkos poreikius, užtikrinanti profesinio mokymo prieinamumą ir kokybę, plėtojanti socialinės partnerystės ryšius, rengianti savarankiškus, kvalifikuotus specialistus bei savo veiklą grindžianti aukštos kokybės principais profesinio mokymo įstaiga.

 

Misija:  vykdyti įstaigos veiklas, atitinkančias visuomenės mokymo/si, kūrybiškumo ugdymo, sveikatos stiprinimo poreikius, darbo rinkos pokyčius ir šioms veikloms keliamus reikalavimus.

 

Vertybės: teikiamų paslaugų kokybė, pagarba ir dėmesys klientui ir darbuotojui, atvirumas ir sąžiningumas, bendradarbiavimas.

 

Filosofija: Visų pirma, mokykla turi tapti ne objektu, kurį tvarko kas nors iš šalies, o subjektu – veikėju, turinčiu savo veidą, tradicijas, tempus. Meilė Lukšienė, 1993 (cituota iš Jungtys, 2000, p. 76)

 

Mokymo centras, įgyvendindamas 2021-2023 m. strateginį veiklos planą, sieks šių tikslų:

 

1. Teikti, plėtoti ir užtikrinti kokybiškas profesinio, vairuotojų mokymo, profesinės  reabilitacijos paslaugas  įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją.

2. Užtikrinti veiksmingą įstaigos valdymą efektyviai naudojant žmogiškuosius, finansinius ir materialiuosius išteklius procesų įgyvendinimui.

3. Plėtoti socialinę partnerystę, gerinti informacijos sklaidos procesus, stiprinti Mokymo centro įvaizdį.

4. Atnaujinti ir modernizuoti  Mokymo centro infrastruktūrą, kuriant  kokybiškam mokymui (si)  ir darbui patogią, saugią ir estetišką aplinką.

5.  Plėsti ir vystyti nepagrindines (kita, ne švietimo veikla)  Mokymo centro veiklas.

  • Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
  Tel. (8-41) 524722
  Tel./faks. (8-41) 524724
  El. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

  Įmonės kodas: 144132264
  PVM kodas: LT441322610

  AB SEB bankas, banko kodas 70440
  A/s LT027044060007787513
  AB Swedbank, banko kodas 73000
  A/s LT897300010129615577

 • Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
  Įmonės kodas: 144132264
  PVM kodas: LT441322610

 • Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
  Tel. (8-41) 524722
  Tel./faks. (8-41) 524724
  el. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

 • AB SEB bankas, banko kodas 70440
  A/s LT027044060007787513
  AB Swedbank, banko kodas 73000
  A/s LT897300010129615577

 • © VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras