Slide background
+
you can add the slider elements into a centered container in full width mode

Tarptautinės kokybės sertifikatai

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras (toliau – mokymo centras), siekdamas užtikrinti profesinio mokymo, profesinės reabilitacijos, transporto skyriaus, fizinės medicinos ir reabilitacijos teikiamų paslaugų kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje įdiegė kokybės sistemą LST EN ISO 9001:2015 (nuo 2017 m.).

 

Mokymo centras teikia paslaugas vadovaudamasis kokybės principais:

 • lyderystė,
 • personalas,
 • teisės,
 • etika,
 • partnerystė,
 • dalyvavimas,
 • orientacija į asmenį,
 • kompleksiškumas,
 • orientacija į rezultatus,
 • nuolatinis gerinimas. 

 

Mokymo centras veikia vadovaudamasis Misija, Vizija bei Kokybės politikos ir Etikos kodekso principais. Yra skatinamas klientų dalyvavimas mokymo centro paslaugų planavimo ir teikimo procese bei visuomeniniame gyvenime, užtikrinamos lygios teisės ir galimybės bei pasirinkimo laisvė klientams. Atsižvelgiant į kliento poreikius yra sudaromas individualus planas, kuris yra įgyvendinamas siekiant asmeninių ir bendrų tikslų. Taip pat vertinamas suinteresuotųjų šalių grįžtamasis ryšys (klientų, steigėjo, finansuotojų, tiekėjų, socialinių partnerių, darbuotojų) ir sukaupta informacija panaudojama nuolatiniam veiklos ir paslaugų kokybės tobulinimui ir gerinimui. Mokymo centras bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir finansuotojais: yra sudaręs sutartis ir nuolat atnaujina ryšius.

 

VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centrui įteiktas kokybės sertifikatas, įrodo, kad mokymo centro teikiamos paslaugos ir sukuriama nauda paslaugų gavėjams atitinka aukščiausius šių paslaugų keliamus reikalavimus Europos lygmeniu.

 

 

  • Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
  Tel. (8-41) 524722
  Tel./faks. (8-41) 524724
  El. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

  Įmonės kodas: 144132264
  PVM kodas: LT441322610

  AB SEB bankas, banko kodas 70440
  A/s LT027044060007787513
  AB Swedbank, banko kodas 73000
  A/s LT897300010129615577

 • Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
  Įmonės kodas: 144132264
  PVM kodas: LT441322610

 • Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
  Tel. (8-41) 524722
  Tel./faks. (8-41) 524724
  el. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

 • AB SEB bankas, banko kodas 70440
  A/s LT027044060007787513
  AB Swedbank, banko kodas 73000
  A/s LT897300010129615577

 • © VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras