Slide background

Apie mus

Įmonė savo veiklą pradėjo 1978 metais.

 

Pagrindinės centro veiklos:

 • Suaugusiųjų profesinis mokymas
 • Vairuotojų mokymas
 • Neįgaliųjų profesinė reabilitacija
 • Fizinė medicina ir reabilitacija

 

Suaugusiųjų mokymas, perkvalifikavimas, kvalifikacijos kėlimas – tai žingsniai, kuriuos padedame įgyvendinti. Taip pat konsultuojame, patariame renkantis profesiją, tarpininkaujame įsidarbinant. Palaikome ryšius su darbdaviais, stebime darbo rinką, taip užtikrindami nenutrūkstamą ryšį tarp galimų darbuotojų ir darbdavių. Šiaulių darbo rinkos mokymo centras savo paslaugas teikia ne tik Šiauliuose, bet ir Mažeikiuose, o norinčiųjų mokytis sulaukia iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Platus paklausių darbo rinkoje specialybių pasirinkimas suteikia galimybę kiekvienam pasirinkti specialybę pagal savo sugebėjimus, norą mokytis ir išmokti.

Nuo 2017 m. Mokymo centre įdiegta ISO 9001 standartą atitinkanti kokybės valdymo sistema. Veikla yra vertinama ir tobulinama remiantis nustatytų kiekybinių ir kokybinių matavimų rodiklių duomenimis, vidaus KVS vidaus auditų rezultatais, aptariant grįžtamąjį ryšį iš suinteresuotų šalių, įvertinant gerinimo projektus, korekcinius ir koregavimo veiksmus. 

Neįgaliųjų profesinė reabilitacija  teikia paslaugas negalią turintiems asmenims iš visos Lietuvos. Galime pasidžiaugti, nes šios paslaugos yra teikiamos ne tik Šiauliuose, bet ir Mažeikiuose. Mažeikiuose teikiamos ne tik profesinės reabilitacijos, bet ir fizinės bei medicininės reabilitacijos paslaugos, skirtos pacientams sustiprėti po operacijų, traumų ar įvairių lėtinių ligų.

Pagrindinis  profesinės reabilitacijos tikslas – teikti kokybiškas profesinės reabilitacijos paslaugas negalią turintiems asmenims, skatinti ir užtikrinti negalią turinčių asmenų grįžimą į darbo rinką. Neįgaliųjų profesinė reabilitacija yra subūrusi  kvalifikuotą specialistų komandą, kurios kiekvienas komandos narys aiškiai suvokia savo užduotis bei geba sukurti teigiamą mikroklimatą. Noras pasidalinti žiniomis, tarpusavio pasitikėjimas, lankstumas ir tolerancija – tai „variklis“, kuris skatina mūsų komandos darbo procesą ir teikiamų paslaugų kokybę.

 

Vairavimo mokykla ruošia pradedančius vairuoti asmenis, vairuotojus profesionalus, suteikia vairuotojams reikiamą profesinę kvalifikaciją. Mūsų kvalifikuoti ir savo darbą puikiai išmanantys vairavimo teorijos ir praktikos mokytojai išmoko saugiai ir atsakingai vairuoti, įsisavinti vairuotojui profesionalui reikiamą informaciją.

Vairavimo mokykloje galima įgyti visas vairavimo kategorijas nuo AM iki DE. Organizuojame vairuotojo profesinės pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo kursus (95 kodą), vairuotojų, vežančius pavojingus krovinius (ADR) visų modulių mokymus.

 

Mūsų tikslai:

 • Vykdyti profesinį mokymą, atitinkantį šiuolaikinius šios veiklos sričiai keliamus reikalavimus;
 • Vykdyti profesinę reabilitaciją, kuri tenkintų neįgaliųjų, bendruomenės bei darbo rinkos poreikius bei įgalintų klientus dalyvauti darbo rinkoje, panaudojant savo potencialą;
 • Vykdyti medicininę reabilitaciją;
 • Vykdyti vairuotojų mokymą, atitinkantį šiai veiklai keliamus reikalavimus;
 • Teikti socialines paslaugas suaugusiems asmenims, turintiems negalią, socialinės rizikos suaugusiems asmenims, ilgalaikiams bedarbiams, tautinėms mažumoms tenkinant jų psichosocialinius poreikius bei teikiant kompleksinę pagalbą.
 • Sudaryti sąlygas visuomenės nariams tobulinti profesinę kvalifikaciją bei persikvalifikuoti, užtikrinant galimybę mokytis visą gyvenimą;

 

Esame atviri visiems, norintiems mokytis ir tobulėti.

  • Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
  Tel. (8-41) 524722
  Tel./faks. (8-41) 524724
  El. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

  Įmonės kodas: 144132264
  PVM kodas: LT441322610

  AB SEB bankas, banko kodas 70440
  A/s LT027044060007787513
  AB Swedbank, banko kodas 73000
  A/s LT897300010129615577

 • Šiaulių darbo rinkos mokymo centras
  Įmonės kodas: 144132264
  PVM kodas: LT441322610

 • Dvaro g. 144A, LT-76199 Šiauliai
  Tel. (8-41) 524722
  Tel./faks. (8-41) 524724
  el. paštas: siauliai@mokymocentras.lt

 • AB SEB bankas, banko kodas 70440
  A/s LT027044060007787513
  AB Swedbank, banko kodas 73000
  A/s LT897300010129615577

 • © VšĮ Šiaulių darbo rinkos mokymo centras